In opdracht van XTNT mochten wij meewerken aan het plan voor fietsstimulering in de Provincie Utrecht.

Hetfietsstimuleringsprogramma #ikfiets.

Van ontwerp naar uitvoering

Eind 2018 kwam er een uitvraag vanuit de provincie richting partijen om een aanbieding te doen voor een fietsstimuleringscampagne in de Provincie Utrecht.

Met een consortium van 7 partijen zijn wij gezamenlijk het plan gaan schrijven. Na een spannende paar maanden won ons consortium van de andere 10 aanbieders en mochten aan de slag met de realisatie van de campagne.

 

 

21UENESsQpyygwg94AHsiQ

Alleen kan je veel samen kan je meer

Door in te zetten op samenwerking is het doel om over een langere termijn meer mensen meer op de fiets te krijgen. Het is niet dat mensen niet willen maar vaak gewoon niet weten hoe, wat, wanneer, waarom etc. Als partijen daarin zoveel mogelijk samen op trekken wordt het voor mensen makkelijker om ook de fiets als alternatief voor de auto te pakken.

Plezier in de hoofdrol

Om dit doel na te streven is de rol van de verbindingsingenieur ontstaan. Door deze rol en het vertrouwen vanuit de opdrachtgever(s) worden verbindingen gelegd of versterkt.

#ikfiets als centrale thema

#ikfiets is een campagne die breed wordt uitgerold in de Provincie Utrecht. Hierdoor willen we een ieder waar mogelijk een mogelijkheid bieden om aan te haken op de campagne. Vanaf september gaan jullie meer horen en zien van de campagne.

ReferenTie

Bureau voor fietstimulering | triple Joy staat als onafhankelijk bureau als een spin in het web tussen alle partijen in en verbind moge- lijkheden en kansen aan elkaar. Heeft ervaring met het werken in projectteams en is bekend bij het werken met consortiums door eerdere projecten.

Jolanda Smit - van Ooijen - XTNT

Meer uit ons portfolio