MBO AMERSFOORT

Voor het onderwerp ondernemer voor de klas hebben wij de ondernemer geleverd. Aan de sales en communicatie groep was de uitdaging om datgene wat zij in de lessen leerden in praktijk te brengen. In dit geval het “verkopen” van een fiets of fietsdienst aan elkaar. De leraar kon hierdoor een observerende rol aannemen en zien en ervaren dat deze aanpak aangezet heeft tot nadenken bij de leerlingen over kun eigen ontwikkel proces.

inspiratie

Hoe inspireer je jongere generaties om meer te leren over het bedrijfsleven. Hoe maak je ze enthousiast voor het vak? Dat waren vraagstellingen waar wij samen met Matchpoint invulling aan hebben gegeven. In het kader van ondernemer van de klas gingen ondernemers met de leraar en leerlingen voor een inspirerende gastles van een uur.

van idee naar uitvoering

Samen met de leraar bedenken hoe je voor de eerstejaars studenten Marketing en Sales een praktijkgericht, authentiek en leerzaam uur in kan vullen over ondernemerschap. Met als onderliggende experiment om met de leraar samen te kijken hoe de groep zou reageren op een werkwijze die zij niet verwachten.

niet een standaard aanpak

In Amersfoort draagt triple Joy graag vanuit maatschappelijk ondernemen bij aan de ontwikkeling van kennis en ervaring op het gebied van ondernemerschap. Met als doel dat jong volwassenen bewuster keuzes willen en kunnen gaan maken in bij wat ze past.

Het doel was om een andere les dan anders aan te bieden. Wij wilden het bewust laten gebeuren en niet binnen 15 minuten een concreet marketingplan hebben. Doel was hoe werken we actief samen, hoe communiceren wij met elkaar, stel dat de klant ineens voor mijn neus staat wat doe ik dan, hoe kan ik nu in de praktijk werken met en aan een product wat mij bewuster maakt van de mogelijkheden van het product en van mijzelf.

Ogen open

Ook in het onderwijs is men continue opzoek naar hoe dingen anders, beter, sneller etc. kunnen. Triple Joy is een vertrouwde partij in Amersfoort die goed dit soort projecten  en experimenten samen met de klant kan opzetten. Het creëren van impact en bewustwording is dan ook waar wij de scholier, leraar en school bij helpen met het maken van vervolgstappen.

Referentie

“Je ziet een duidelijke scheiding tussen mensen die het bij zichzelf zoeken of niet. Positief dat je dat bij een aantal hebt bereikt.”

Ben Verweij - Docent Economie MBO Amersfoort 

Meer uit ons portfolio