In opdracht van Goed op weg, een samenwerkingsverband van de gemeenten Amersfoort, Utrecht, Nieuwegein, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, werkgevers in de regio (verenigd in de U15) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, werken verschillende bedrijven in De Nieuwe Stad samen voor een beter fietsklimaat onder de naam 033opdefiets. triple Joy trekt hierin samen op met onder meer Zinin!Events, Blueways en Customedia.

Van deelname naar uitvoering

In 2016 heeft triple Joy deelgenomen om met een camera op de fiets de beelden uit de stad op te halen. Zo’n 120 deelnemers hebben deze verhalen gedeeld op social media #033odf.  Voordat het zover was is er door het bestaande team een compleet communicatieplan uitgevoerd. Waarin definitieve naam, logo, website, social media kanalen en het organiseren van een kick-off onderdelen waren. Doordat deze uitvoering goed opgezet was kon triple Joy op de juiste wijze input generen en verspreiden voor #033opdefiets.

Fietsers

Verhalen schrijven op de fiets

Door in te zetten op fietsgeluk heeft triple Joy inspiratie en plezier gecreëerd voor het verder bouwen van de community. Mede hierdoor konden een aantal experimenten opgezet worden. Voorbeelden hiervan waren de fietsers bedankt actie, Bike vs. Car challenge en verkenning woon-werk.

LEEFBAAR EN BEREIKBAAR Amersfoort

Om dit doel na te streven is de rol van de communitymanager ontstaan die triple Joy uitvoert. Door deze rol worden verbindingen gelegd of versterkt waardoor de naam #033opdefiets en de community in Amersfoort verder duurzaam uitgerold kan worden.

Verbinding als centrale thema

Door de community te onderhouden en steeds op te halen wat er leeft in de stad ervaren wij dat er steeds kleine stapjes worden gemaakt in de ontwikkeling van samen. Hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar samenwerken en doelen bereiken? Hoe leren we elkaar kennen? Wat weet ik van de ander en wat weet de ander van mij? Het lijken simpele vraagstukken maar zijn één voor één complex omdat er veel verschillende rollen, belangen en ervaringen zijn. Door continue het gesprek aan te gaan en te faciliteren ervaren wij dat verbinden echt bijdraagt aan een gezonde, leefbare en duurzame stad en mens.

ReferenTie

Bij 033opdefiets is Jocelyn van triple Joy van enorme waarde. Zij verbindt landelijke en lokaal alle stakeholders op fietsgebied. Zelfs internationaal weet zij mensen aan elkaar te verbinden. Door het opzetten en onderhouden van deze persoonlijke contacten, wat vaak een lange adem nodig heeft, zien we op enig moment steeds weer puzzelstukjes op zijn plaats vallen. Daarom is Jocelyn zelf ook de verbinder tussen mens en fiets. Bij triple Joy zie je dat terug in al haar diensten.

Ronald Borghardt - 033opdefiets/Customedia

Meer uit ons portfolio