Gezond stedelijk leven

De regio Utrecht kent vele mooie, inspirerende initiatieven die bijdragen aan een groene, gezonde en slimme regio. Op deze interactieve initiatievenkaart vindt u voor thema’s zoals ondernemen en innoveren vele voorbeelden. 

Aan de Economic Board Utrecht (EBU) stelde Bureau voor fietsstimulering triple Joy de vraag of zij ook op de gezond stedelijk leven initiatievenkaart hoorde. “Triple Joy past daar zeker op!”. En zo geschiede :-)…

Kijk hier voor meer informatie over EBU.

Jocelyn Kemker – de Kruif van triple Joy voor de rubriek Stand van Zaken AD Amersfoort (foto: Rodney Kersten)